Lægevikar

Inta Andersen er vikar for Lone Pilgaard.

Inta er en erfaren speciallæge i almen medicin. Hun har tidligere haft sin egen klinik i Århus igennem flere år.